Φωτογραφίες

 ΔΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΜΟΝΗΣ
 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΜΟΝΗΣ
 ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
 ΑΓΙΑΣΜΑ
 ΒΡΥΣΗ
 ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΜΟΝΗΣ
 ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΜΟΝΗΣ
 ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ ΕΙΚΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΩΤΙΣΣΑΣ
 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ
 ΙΕΡΑ ΛΕΙΨΑΝΑ
 ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ
 ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΕΛΙΑ
ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΧΙΜ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ